strefa klienta

Strefa klienta
zaloguj się

NADZÓR  INWESTORSKI  I  AUTORSKI

 

W ramach opracowanej dokumentacji zobowiązujemy się do bezpłatnego pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji wszelkich obiektów.  Ilość i częstotliwość wizyt na budowie jest sprawą umowną. W przypadkach uzasadnionych ustalamy indywidualne stawki za wizyty na budowie.

Inwestor ma również możliwość skorzystania  z odpłatnego pełnienia nadzoru inwestorskiego na budowie przy realizacji konkretnego zamierzenia budowlanego. Zakres powierzonych obowiązków i cena jest ustalana indywidualnie.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie i rozległe kontakty pomagamy inwestorom w sprawach związanych z ustanowieniem i pełnieniem funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru.